Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Công tác khoan trong khoan khảo sát địa chất công trình

Công tác khoan nhìn chung được sử dụng hầu hết ở các loại hình khảo sát địa chất. Khoan khảo sát có thể tiến hành trong những điều kiện địa chất rất khác nhau: khoan trên cạn, khoan dưới nước, trong đất đá khô hay chứa nước, ở độ sâu lớn vẫn cho những tài liệu xác thực và tin cậy. Trong thi công, các hố khoan được sử dụng làm cọc nhồi, khoan dẫn, sử dụng để bơm phụt vữa xi măng gia cố chống thấm.

Mục đích nhiệm vụ công tác khoan trong khoan khảo sát địa chất:

- Nghiên cứu địa tầng;
- Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và phát hiện các dấu hiệu kiến tạo như thế nằm, đứt gãy, đới dập vỡ của đất đá …;
- Sử dụng để lấy mẫu đất đá, mẫu nước thí nghiệm trong phòng;
- Sử dụng để thí nghiệm ngoài trời xác định các tính chất cơ lý và tính thấm của đất đá;
- Nghiên cứu các quá trình và hiện tượng địa chất như trượt, cacxtơ, phong hóa,…;
- Sự dụng cho các mục đích tìm kiếm, thăm dò vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên.


Phạm vi thực hiện khoan khảo sát địa chất:

Công tác khoan nhìn chung được sử dụng hầu hết ở các loại hình khảo sát địa chất. Khoan khảo sát có thể tiến hành trong những điều kiện địa chất rất khác nhau: khoan trên cạn, khoan dưới nước, trong đất đá khô hay chứa nước, ở độ sâu lớn vẫn cho những tài liệu xác thực và tin cậy. Trong thi công, các hố khoan được sử dụng làm cọc nhồi, khoan dẫn, sử dụng để bơm phụt vữa xi măng gia cố chống thấm. Như vậy, các hố khoan thăm dò được sử dụng rất phổ biến để giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong khảo sát địa chất công trình có thể sử dụng các hố khoan thăm dò đường kính khác nhau từ 36 – 156mm. Những hố khoan đặc biệt, đường kính lớn có thể tới 600mm hoặc trên 1500mm. Các công trình khoan có chiều sâu rất khác nhau, từ vài mét đến hàng trăm mét và sâu hơn. Người ta quy ước gọi những hố khoan nông có độ sâu dưới 10m, sâu trung bình: 10-30m, sâu: 30 – 100m, và rất sâu: trên 100m.

Công nghệ thi công: Trong khoan khảo sát, thường sử dụng các loại máy khoan xoay, khoan đập cáp, khoan đập – khoan tay. Phương pháp khoan xoay có thể thực hiện theo các công nghệ khác nhau: khoan guồng xoắn, khoan lưỡi ruột gà, khoan phá toàn đáy và khoan lấy lõi. Khoan guồng xoắn thường được tiến hành trong đất loại sét. Khoan lưỡi ruột gà thường sử dụng khi khoan tay trong các loại đất mềm dính. Khoan phá toàn đáy kết hợp lấy mẫu và thí nghiệm SPT hiện nay đang được dùng phổ biến, sử dụng công nghệ khoan dung dịch để giữ thành hố khoan. Phương pháp khoan xoay lấy lõi thường được áp dụng trong đá cứng và nửa cứng. Tùy theo mức độ nứt nẻ của đá, để đảm bảo tỷ lệ lấy mẫu cao, có thể sử dụng ống mẫu đơn khi đá ít nứt nẻ. Khi đá nứt nẻ nhiều, phải sử dụng ống mẫu kép. Đối với một số đất yếu và đất rời, để lấy được mẫu đầy đủ trong suốt chiều sâu khoan, sử dụng ống mẫu kép sẽ rất hiệu quả.

Thí nghiệm nén tĩnh cọc uy tín

Phương pháp nén tĩnh cung cấp mối quan hệ tải trọng - độ lún của cọc trong thời gian thí nghiệm nhằm xác định sức chịu tải của cọc làm việc trong đất nền, qua đó nhà thiết kế quyết định chính xác đồ án thiết kế cọc. Các cọc được gia tải theo từng cấp. Tải trọng thí nghiệm lấy từ 1,5 cho đến 3 lần tải trọng dự tính của thiết kế và thường do thiết kế qui định. Thời gian thí nghiệm: Khi bê tông đủ cường độ thiết kế.

Qui trình thí nghiệm: Hiện nay ở Việt Nam đối với cọc BTCT và cọc khoan nhồi có thể áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 269:2002. Các tiêu chuẩn nước ngoài hay áp dụng là tiêu chuẩn Mỹ ASTM D1143-81, Tiêu chuẩn Anh BS 8004-1996

Yêu cầu chung Thí nghiệm nén tĩnh cọc:

- Gồm cả hai trường hợp kéo và nén

- Tiến hành tại địa điểm có địa chất tiêu biểu, trước thi công hay trong quá trình thi công.

- Số lượng cọc thử 0.5 ÷ 1% số lượng cọc được thi công và không ít hơn 03 cọc.

- Việc quan sát thí nghiệm và đánh giá kết quả phải là cán bộ chuyên môn có nhiếu kinh nghiệm thực hiện

Thứ tự các bước thực hiện:

1. Gia công đầu cọc và đặt hệ kích

2. Cắt tẩy đầu cọc đến phần bê tông đặc chắc, tạo phẳng bề mặt

3. Lắp đặt hệ kích và căn chỉnh

4. Gia cố nền và lắp đặt gối đỡ, dàn tải trọng

5. Lắp đặt dầm chính, dầm phụ, lắp đặt đối trọng

6. Lắp đặt hệ đồng hồ đo chuyển vị, lắp đặt máy trắc đạc (nếu có yêu cầu)

7. Lắp đặt hệ bơm, đồng hồ thuỷ lực

8. Gia tải theo quy trình và ghi chép số liệu hiện trường


Cấp tải thử

Cọc được thử tải theo cấp độ gia tải sau cao hơn cấp gia tải trước 20 - 25% tải trọng thiết kế của cọc. Tải trọng thí nghiệm Ptn nằm trong khoảng Ptk ÷ Pmax, thông thường chọn tải thí nghiệm nghiệm Ptn = 200%Ptk.

Tải trọng Max theo 1 số tài liệu

- Theo TCXDVN 269:2002; Pmax=2.5 Ptk

- Theo ASTM D 1143, LCLP(pháp)(Cẩm nang Địa Kỹ Thuật của Trần Văn Việt): Pmax=2Ptk

- Theo tài liệu GSTS Nguyễn Văn Đạt: Pmax=3 Ptk

Hiện nay, nhiều báo cáo thí nghiệm thử tĩnh rất ít thấy hiện tương cọc bị tuột 10%d khi ở cấp tải Pthử max.Do đó khi Pmax=2.5 Ptk có lẽ số liệu Pgh đất nền ra chưa được chính xác lắm vì chưa đạt trạng thái giới hạn của đất.

Yêu cầu kỹ thuật công tác thử tải trọng tĩnh.

- Vị trí cọc thử

- Loại cọc được sử dụng

- Kích thước cọc thử

- Biện pháp thi công cọc

- Phương pháp gia tải

- Yêu cầu về sức chịu tải của hệ thống gia tải.

- Chuyển vị lớn nhất đầu cọc dự kiến, phù hợp với hệ thống gia tải và hệ thống quan trắc.

- Thời gian nghỉ của cọc sau khi thi công và hai lần gia tải.

- Các yêu cầu khác

Khả năng đáp ứng chuyển dịch lớn nhất của đầu cọc.

- Chuyển dịch trên thông thường lấy khoảng 15% chiều dài cọc cộng với biến dạng đàn hối cọc cộng chuyển vị cho phép của hệ thống gia tải (thiết bị đo với độ chính xác 0.1 mm).

- Chuyển vị cho phép của hệ gia tải: 25 mm đối với cọc neo, 100mm khi dùng hệ dầm chất tải.

- Có khả năng gia tải và giảm tải trong khoảng 10 (25 kN.

- Có khả năng gia tải tối thiểu là 6 giờ.

Biến dạng đàn hồi thân cọc

- Trong thí nghiệm nén tĩnh cần xét tới biến dạng đàn hồi bản thân cọc nhồi. Biến dạng đàn hồi bản thân cọc nhồi xác định như sau:

- Hệ số k là hệ số giảm tính nén co của cọc do cọc nằm trong môi trường đất đá khác so với công thức tính nén của thanh dầm mô tả trong SBVL. Hệ số này thay đổi tùy theo sự làm việc của cọc: cọc chống k= 1; ma sát k= 0.5; vừa chống vừa ma sát k= 0.67 là hệ số xét đén độ giảm lực dọc theo chiều dài thân cọc do lực ma sát thân cọc.

Ví dụ, nếu cọc được gia tải tới 1000T làm việc vừa chống vừa ma sát k= 0.67 với độ lún tổng sau 2 chu kỳ gia tải là 30mm thì lún của nền đất dưới mũi cọc là

Qui trình gia tải

Cọc được nén theo từng cấp, tính tăng của tải trọng thiết kế. Tải trọng được tăng lên cấp mới nếu sau 1 giờ quan trắc độ lún của cọc nhỏ hơn 0.20 mm và giảm dần sau mỗi lần đọc trong thời gian trên.

Tùy theo yêu cầu thiết kế, cọc có thể gia tải đều 200% tải trọng thiết kế. Thời gian ở cấp 100%, 150% và 200% có thể kéo dài hơn 6giờ đến 12 hay 24 giờ.

Tại cấp tải 100% được giữ tải 6 giờ có thể giảm tải về 0% để quan trắc độ lún đàn hồi và độ lún dư tương ứng với cấp tải trọng thiết kế.

Ghi chép cẩn thận trong khi đọc thí nghiệm và các hiện tượng lạ. Nếu có thể họp các thành viên trong nhóm để đưa ra giải pháp hợp lý cho từng hiện tượng lạ.

Kết luận về kết quả thử tải.

Sức chịu tải cho phép của cọc có thể rút ra từ thí nghiệm này:

Tải trọng tương ứng với chuyển vị đầu cọc là 8 mm chia cho hệ số 1.25.

Tải trọng tương ứng với chuyển vị đầu cọc 10% chiều rộng cọc, hoặc tải trọng lớn nhất đạt được trong thí nghiệm chia cho hệ số an toàn là 2.

Thời gian nghỉ giữa thi công và thử cọc phải thoả: Cường độ vật liệu khi gia cố đầu cọc phải chịu được cường độ gia tải mà không phá hoại; Thời gia nghỉ từ khi thi công đến lúc gia tải đối với đất dính, bụi là 7 ngày và có khi lên đến 4 tuần.

Thí nghiệm nén tĩnh cọc nên tiến hành trước khi thiết kế móng để không thay đổi các thông số của móng cọc nhiều, làm ảnh hưởng đến giá thành công trình và có thời gian giải quyết các sự cố nếu có tránh hiện tượng phải dừng tiến độ thi công hàng tháng để giải quyết vấn đề này.

Xem thêm dịch vụ khoan địa chấtkhảo sát địa hình

Thiết kế nhà dân dụng và công nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ Với đội ngũ cán bộ công nhân viên có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, thiết kế xây dựng, kết cấu, cơ điện, cấp thoát nước, khảo sát, lập báo cao kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư,... Thiết kế xây dựng Dân dụng và Công nghiệp là thế mạnh của chúng tôi, đem lại những giải pháp tốt nhất, chất lượng cao, tiết kiệm chi phí đầu tư cho các nhà đầu tư.

Các lĩnh vực tư vấn thiết kế nhà dân dụngthiết kế nhà công nghiệp:

- Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Thiết kế các công trình giao thông đường bộ
- Thiết kế cấp điện: Đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp;
- Thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp;
- Thiết kế cấp thoát nước: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp
- Khảo sát xây dựng, khảo sát địa hình, để xác định thông số kỹ thuật phục vụ lập dự án và bố trí kết cấu hạ tầng cho các khu chức năng
- Lập tổng dự toán và dự toán công trình cho các loại công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, cấp thoát nướcQuý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng phục vụ và giá cả cạnh tranh nhất. Với đội ngũ kỹ sư chuyên thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp cho những khách hàng lớn, chúng tôi nhận được sự tín nhiệm của Khách hàng. xem thêm dịch vụ khoan khảo sátHay liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp nhất

Dịch vụ Khảo sát địa hình công trình

Địa chất công trình là một số liệu đầu vào rất quan trọng. Ảnh hưởng không ít đến giá thành công trình và mức độ an toàn trong đầu tư xây dựng và uy tín của Chủ đầu tư. Một số Chủ đầu tư đã không đánh giá đúng mức ý nghĩa của các thông số quan trọng này, dẫn đến những sự cố bất khả kháng trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.

Khảo sát địa hình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình. Ngoài ra đối với các công trình quan trọng, trong quá trình thi công và khai thác công trình cũng cần phải quan trắc chuyển vị lún, nghiêng để đánh giá mức độ ổn định và có biện pháp khắc phục kịp thời nếu vượt quá giới hạn cho phép.

Công tác khảo sát địa hình công trình thường được tiến hành trước khi thiết kế nền móng công trình. Khảo sát địa hình công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thiết kế xây dựng công trình ở những nơi có điều kiện địa chất phức tạp, thiết kế xây dựng nhà cao tầng, công trình ngầm...


Khảo sát địa hình công trình cung cấp các thông tin nhằm:

- Đánh giá mức độ thích hợp của địa điểm và môi trường đối với các công trình dự kiến xây dựng.

- Thiết kế, lựa chọn giải pháp móng cho công trình dự kiến xây dựng một cách hợp lý và tiết kiệm.

- Đề xuất biện pháp thi công hữu hiệu nhất, thấy trước và dự đoán được những khó khăn, trở ngại có thể nảy sinh trong thời gian xây dựng.

- Xác định các biến đổi của môi trường địa chất do hoạt động kinh tế – công trình của con người, cũng như ảnh hưởng của các biến đổi đó đối với bản thân công trình và công trình lân cận.

- Đánh giá mức độ an toàn của các công trình đang tồn tại, thiết kế cải tạo nâng cấp công trình hiện có và nghiên cứu những trường hợp đã xảy ra gây hư hỏng công trình.

Các nội dung khảo sát địa hình Công ty chúng tôi cung cấp:

- Lập lưới khống chế mặt bằng bằng máy toàn đạc điện tử hoặc công nghệ GPS.
- Lập lưới khống chế cao độ.
- Đo vẽ bản đồ các tỷ lệ 1:5.000; 1:2.000; 1.1000; 1.500; 1:200 trên cạn và dưới nước.
- Đo vẽ mặt cắt dọc, mặt cắt ngang trên cạn và dưới nước.
- Quan trắc lún, nghiêng công trình giao thông, nhà cao tầng, tháp sản xuất.
- Cho thuê thiết bị khảo sát địa hình.

Xem thêm dịch vụ Khoan khảo sát địa chất

Khoan khảo sát đia chất công trình uy tín

Dịch vụ khoan khảo sát địa chất công trình các công trình giao thông, thủy lợi, cầu đường, thủy điện, xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp ... Trên tất cả các dạng địa hình với chất lượng cao và chi phí tối ưu nhất. Chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện đúng công tác khoan khảo sát địa chất theo hợp đồng, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

Luôn đi đầu trong lĩnh vực tư vấn và khoan khảo sát địa chất công trình. Quý khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực địa chất. Chúng tôi cung cấp dịch vụ khảo sát địa chất với chất lượng kỹ thuật tốt, tiến độ làm việc nhanh, chất lượng phục vụ uy tín.

Gồm nhiều kỹ sư dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực địa chất công trình, cùng đội ngũ công nhân nhiệt tình, kỹ thuật cao. Hệ thống máy móc thi công hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất.

Dịch vụ khoan địa chất công trình các công trình giao thông, thủy lợi, cầu đường, thủy điện, xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp ... Trên tất cả các dạng địa hình với chất lượng cao và chi phí tối ưu nhất.


Mục đích khảo sát địa chất công trình:

1- Trong công tác thiết kế các giai đoạn từ thiết kế cơ sở đến thiết kế KTTC việc khảo sát địa chất là cần thiết, báo cáo khảo sát là một trong các quy định không thể thiếu khi xin phép xây dựng, với các mục đích.

2- Làm sáng tỏ hình dạng thế nằm tính liên tục của lớp đất

3- Xác định bản chất đất ở các lớp khác nhau cũng như các tính chất vật lý cơ học của chúng, cung cấp đầy đủ các dữ kiện để thiết kế công trình.

4- Xác định độ sâu đặt móng công trình.

Quy trình khoan khảo sát địa chất được thực hiện đầy đủ và theo trình tự tiêu chuẩn:

Công tác hiện trường:

+ Dùng máy khoan chuyên dụng khoan sâu vào lòng đất.

+ Cách thức lấy mẫu: cứ 2m khoan sẽ lấy 1 mẫu đất lên để kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất.

+ Sau khi lấy mẫu, tiến hành thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT.

Thí nghiệm mẫu trong phòng:

+ Mẫu sau khi được đem về phòng thí nghiệm được chia thành nhiều phần để tiến hành các thí nghiệm khác nhau như: độ ẩm, thành phần hạt, dung trọng, tỷ trọng, cắt, nén, chảy, dẻo….

+ Sau khi hoàn thành thí nghiệm, các số liệu thu thập sẽ được tổng hợp lại thành bảng chỉ tiêu.

Chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện đúng công tác khoan khảo sát địa chất theo hợp đồng, đảm bảo tiến độ và chất lượng nhằm giúp chủ đầu tư xin giấy phép một cách nhanh chóng, dễ dàng, tránh các chi phí phát sinh khi thực hiện lại công tác khảo sát vì chưa đáp ứng các yêu cầu để xin cấp phép xây dựng.


QUÝ KHÁCH HÃY GỌI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ
12A-07 Đơn Nguyên A, Licogi13, 164 Khuất Duy tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
0982 586 141
hungdunggl@gmail.com
www.tuvankientrucdothi.com