Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Những điều chỉnh đô thị quy hoạch phân khu S2, tỷ lệ 1/2000

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất), tại khu đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu B.1, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Phối cảnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị S2.

Theo đó, tổng diện tích đất điều chỉnh quy hoạch khoảng 8.275,1m2, trong đó: Diện tích khu 1 khoảng 6.449,7m2; diện tích khu 2 khoảng 1.825,4m2. Khu đất có phía Đông Bắc giáp với Học viện Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng); phía Đông Nam giáp với khu nhà ở quân đội hiện hữu; phía Tây Nam giáp với khu đất Cty TNHH Vạn Xuân; phía Tây Bắc giáp với đất canh tác xã Kim Chung.

Mục tiêu điều chỉnh phù hợp với chủ trương của Bộ Quốc phòng và UBND TP, tạo điều kiện, đáp ứng nhu cầu khó khăn cho các đối tượng sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng về điều kiện nhà ở; đề xuất giải pháp về quy hoạch kiến trúc, hình thành khu nhà ở đồng bộ về không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với khu vực lân cận.


Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khớp nối khu vực xây dựng mới và khu vực hiện có, các dự án đang triển khai xây dựng, phù hợp quy hoạch phân khu đô thị S2, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành; làm cơ sở để chủ đầu tư triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và quản lý đầu tư xây dựng theo quy định tại khu đất nêu trên theo các quy định hiện hành.

Việc điều chỉnh phải đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan trong khu vực, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị S2 được duyệt.

Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh nêu trên giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/5.000 đã được UBND TP phê duyệt và các quyết định, quy định khác có liên quan.

Chi tiết về dịch vụ khoan khảo sát địa chất công trình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét